Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Telefonische bereikbaarheid

We vinden optimale telefonische bereikbaarheid belangrijk. Daarom hebben we geen keuzemenu en staat de telefoon de hele dag open (tijdens vakantie en nascholingen krijgt u te maken met een antwoordapparaat; de spoedlijn staat altijd direct doorgeschakeld naar de waarnemend huisarts). Dit is alleen mogelijk met uw hulp; houdt u zich zoveel mogelijk aan onderstaande beltijden. 

U kunt op werkdagen van 8-10.30 uur bellen voor het maken van afspraken en het aanvragen van (herhaal)recepten.

Van 11-11.30 uur hebben de artsen overleg met de assistentes over recepten, uitslagen en medische vragen van patiënten.  We verzoeken u tijdens dit overleg alleen te bellen bij spoed.

Van 12-12.30 uur kunt u bellen voor uitslagen.

Als er met u afgesproken is dat de arts of de assistente terugbelt, zal dit meestal tussen 12 en 14 uur zijn.

Wij verzoeken u dringend na 13.00 uur alleen voor spoedeisende zaken te bellen, daar de assistente na die tijd bezig is met andere taken.

 

Voor spoedgevallen kunt u vanzelfsprekend de hele dag bellen.