Telefonische bereikbaarheid

We vinden optimale telefonische bereikbaarheid belangrijk. Daarom hebben we geen keuzemenu en staat de telefoon de hele dag open (tijdens vakantie en nascholingen krijgt u te maken met een antwoordapparaat; de spoedlijn staat altijd direct doorgeschakeld naar de waarnemend huisarts). Dit is alleen mogelijk met uw hulp; houdt u zich zoveel mogelijk aan onderstaande beltijden. 

U kunt op werkdagen van 8-10.30 uur bellen voor het maken van afspraken en het aanvragen van (herhaal)recepten.

Van 11-11.30 uur hebben de artsen overleg met de assistentes over recepten, uitslagen en medische vragen van patiënten.  We verzoeken u tijdens dit overleg alleen te bellen bij spoed.

Van 12-12.30 uur kunt u bellen voor uitslagen.

Als er met u afgesproken is dat de arts of de assistente terugbelt, zal dit meestal tussen 12 en 14 uur zijn.

Wij verzoeken u dringend na 13.00 uur alleen voor spoedeisende zaken te bellen, daar de assistente na die tijd bezig is met andere taken.

 

Voor spoedgevallen kunt u vanzelfsprekend de hele dag bellen.