Aanvragen huisbezoek

Indien u niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kunt u tussen 08.00 en 10.30 uur een huisbezoek aanvragen.

Voor het aanvragen van spoedvisites mag u natuurlijk de hele dag bellen.

Daar er in de praktijk betere onderzoek- en behandelingsmogelijkheden zijn, is het beter indien dit medisch gezien mogelijk is, naar de praktijk te komen.