Waarneming bij vakanties en ziekte

Huisartsengroep "De Eendracht"
Onze praktijk is samen met een aantal andere huisartsenpraktijken verenigd in Hagro (HuisArtsenGROep) "De Eendracht".
De deelnemende praktijken zijn:
- Huisartsenpraktijk J.R.M. Dopper
- Huisartsenpraktijk Buitenweide
Tijdens ziekte wordt waargenomen door alle huisartsen van Hagro "De Eendracht".

Vakantiewaarneming
In de vakanties en tijdens nascholingen wordt onze praktijk waargenomen door dokter Dopper en de dokters van praktijk Buitenweide, dokter Scheek en dokter Verhoog. 

Begint uw achternaam met de letter A t/m K, dan belt u naar Huisartsenpraktijk Buitenweide tel. 010 - 4342013. 

Begint uw achternaam met de letter L t/m Z, dan belt u naar Huisartsenpraktijk Dopper  tel. 010 - 4601440. 

Vriendelijke groet, 

C. Christiaansen - de Vroomen en M. Tenk. 


30-04-2017