Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Weeshuisplein


Huisartsenpraktijk Weeshuisplein

Weeshuisplein 26
3131 CX VLAARDINGEN
Telefoon: 010-4343188
Spoed: 010-4601622
Fax: 010-4342756

KvK-nummer: 24486152

weeshuisplein.praktijkinfo.nl


Openingstijden

De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur.

Spreekuur volgens afspraak.

Buiten deze tijden en dagen kunt u, uitsluitend voor spoedgevallen, de dienstdoende huisarts bereiken via de Centrale Huisartsen Post (CHP) die in het Vlietland ziekenhuis te Schiedam gehuisvest is. Telefoon: 010-2493939.

De link naar de CHP.

 

Aanvragen huisbezoek

Indien u niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kunt u tussen 08.00 en 10.30 uur een huisbezoek aanvragen.

Voor het aanvragen van spoedvisites mag u natuurlijk de hele dag bellen.

Daar er in de praktijk betere onderzoek- en behandelingsmogelijkheden zijn, is het beter indien dit medisch gezien mogelijk is, naar de praktijk te komen.

Recepten

medicijnenHerhaalmedicatie kan van 8-10.30 uur aangevraagd worden per telefoon en 24 uur per dag via onze website. 

Elke apotheek heeft zijn eigen regels met betrekking tot het ophalen van uw chronische medicatie. Voor ons is het ondoenlijk om van elke apotheek de regels te kennen die zij hanteren. Wij adviseren u bij uw apotheek te informeren welke regels zij aanhouden. 

Nieuw voorgeschreven medicatie en spoedmedicatie kunt u altijd dezelfde dag bij uw apotheek ophalen. 

Wilt u bij het doorgeven van recepten de volgende gegevens doorgeven:
- naam en geboortedatum van degeen voor wie het medicijn bedoeld is
- naam en sterkte van het medicijn
- gebruik van het medicijn
- benodigde hoeveelheid
- of u het medicijn zelf ophaalt of dat het bezorgd moet worden
- het bezorgadres als dat afwijkt van uw woonadres.
- uw apotheek

Natuurlijk hebben wij de meeste van deze gegevens in de computer staan. De ervaring leert echter dat wij niet altijd op de hoogte zijn van wijzigingen van medicatie (b.v. omdat deze niet door de specialist doorgegeven worden). Ook komt het wel eens voor dat er een computerstoring of stroomstoring is, zodat wij niet bij de gegevens kunnen.

Via onze website kunt u 7 dagen per week, 24 uur per dag herhaalrecepten aanvragen (alleen voor patiënten die bij onze praktijk staan ingeschreven!). U dient zich eerst te registreren. 

Telefonische bereikbaarheid

We vinden optimale telefonische bereikbaarheid belangrijk. Daarom hebben we geen keuzemenu en staat de telefoon de hele dag open (tijdens vakantie en nascholingen krijgt u te maken met een antwoordapparaat; de spoedlijn staat altijd direct doorgeschakeld naar de waarnemend huisarts). Dit is alleen mogelijk met uw hulp; houdt u zich zoveel mogelijk aan onderstaande beltijden. 

U kunt op werkdagen van 8-10.30 uur bellen voor het maken van afspraken en het aanvragen van (herhaal)recepten.

Van 11-11.30 uur hebben de artsen overleg met de assistentes over recepten, uitslagen en medische vragen van patiënten.  We verzoeken u tijdens dit overleg alleen te bellen bij spoed.

Van 12-12.30 uur kunt u bellen voor uitslagen.

Als er met u afgesproken is dat de arts of de assistente terugbelt, zal dit meestal tussen 12 en 14 uur zijn.

Wij verzoeken u dringend na 13.00 uur alleen voor spoedeisende zaken te bellen, daar de assistente na die tijd bezig is met andere taken.

 

Voor spoedgevallen kunt u vanzelfsprekend de hele dag bellen.

 

Assistentie

Anouk balieIn onze praktijk zijn 2 assistentes werkzaam: Jeanne Dingenouts en Anouk van Collenburg. 

De assistentes zijn de schakel tussen u en de huisartsen.

 

Naast het beantwoorden van de telefoon, geven zij injecties, nemen zij bloed af voor onderzoek, doen zij urineonderzoek en zwangerschapstests en meten zij de bloeddruk. 

 U kunt voor het geven van injecties, bloedonderzoek, urineonderzoek, zwangerschapstests en het meten van de bloeddruk terecht van 8-12 uur. Het is prettig als u van te voren belt om met de assistentes te overleggen welke tijd het beste uitkomt.

De assistentes zijn opgeleid en bevoegd om medisch advies te geven. Zij zullen dit altijd in overleg met de artsen doen.

De praktijkassistentes kunnen u vragen naar de reden van het spreekuurbezoek/aanvraag huisbezoek. Zij doen dit om een zo goed mogelijke indeling van het spreekuur te kunnen maken en een betere planning van de huisbezoeken. 

Waarneming

Onze praktijk is samen met een aantal andere huisartsenpraktijken verenigd in Hagro (HuisArtsenGROep) "De Eendracht".

De deelnemende praktijken zijn:

Huisartsenpraktijk J.R.M. Dopper
Huisartsenpraktijk Buitenweide (I.M. Scheek en M.J.M. Verhoog)

In de vakanties, tijdens nascholingen en ziekte wordt onze praktijk waargenomen door J.R.M. Dopper En Huisartsenpraktijk Buitenweide. 

's Avonds, 's nachts, in het weekend en tijdens feestdagen wordt er waargenomen door de Huisartsen Post (HAP): 010-2493939. De HAP is ook te bereiken via het nummer van de praktijk: 010-4343188 (directe doorschakeling, muv vakanties en feestdagen die niet in het weekend vallen).

Ook als u denkt naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) te moeten, dient u eerst met de (dienstdoende) huisarts te overleggen.  Vaak kunnen wij u helpen en is het niet nodig naar het ziekenhuis te gaan.